Diensten

Juridische vraagstukken Einstein-juridisch advies

Mijn werk als jurist combineer ik met therapeutschap, coaching en training. Dat betekent dat ik altijd verder kijk dan het probleem voor handen en je meer kan bieden dan alleen een oplossing. Of je iets anders kan bieden dan dat je tot een juridisch traject moet komen. De volgende onderwerpen en diensten komen bij mij aan bod:

Relatietherapie;

Je wilt graag een relatie maar het leggen van verbindingen gaat niet lekker. Je hebt nog geen fijne mensen ontmoet waar je een klik mee hebt of je vindt contact leggen ongemakkelijk.
Ik kan je helpen bij het ontwikkelen van jezelf. Want als jij jezelf en je zelfvertrouwen ontwikkeld, dan kun je vanzelf ook eenvoudiger contacten leggen. Ook kunnen we onderzoeken wat voor partner jij dan zoekt en hoe je dat gaat waarmaken voor jezelf.

Relatiecoaching;

Iedere relatie kent zijn ups en downs. Wie weet merk jij wel dat jullie communicatie niet lekker verloopt, waardoor jullie beiden niet gelukkig zijn. Lukt het jou om duidelijk te maken wat je wilt en hoe je wilt zijn met elkaar? Zijn jullie al langere tijd niet gelukkig en wil je er samen wat aan doen?
Het mooie is dat je er altijd samen aan kunt werken om eruit te komen. Daar richt relatiecoaching zich op. Ik kan bijvoorbeeld met jullie kijken naar de onderwerpen die spelen. Wat voor relatie willen jullie, ieder voor zich? Hoe staat ieder in de relatie en hoe ziet men de ander? We gaan samen op onderzoek om uitgesproken te krijgen wat wellicht al langer onder het oppervlakte speelt. Je hoeft beiden allen gemotiveerd zijn om in gesprek te gaan, de rest vullen we daarna in.
Relatiecoaching komt van pas als je bij elkaar wilt blijven, maar ook als je uit elkaar wilt gaan. In dat geval krijgt coaching ook een component mediation zodat je in goede banen geleid uit elkaar kunt gaan.

Scheiden;

Als je uit elkaar wilt gaan is het fijn om alles goed te regelen met elkaar. Je hebt verbindingen met elkaar en nu ga je die verbindingen loslaten. Dat wil zeggen dat scheiden gaat over materiële dingen en immateriële dingen. Ik kan je helpen om de stappen van de scheiding goed te doorlopen en heldere afspraken met elkaar te maken in een convenant.

Conflictbemiddeling;

Ieder verhaal heeft twee kanten en ook ieder conflict heeft twee kanten. Soms is er een onafhankelijke derde nodig om een conflict tot een einde te brengen. Zo kun je beiden jou kant van het verhaal vertellen en daarnaast op zoek gaan naar de oplossing. Waar mogelijk kan ik juridische elementen van het conflict uitzoeken en toelichten om helderheid te brengen. De oplossing staat centraal en samen werken we naar een einde aan het conflict, bijvoorbeeld een burenruzie.
Denk bij conflictbemiddeling overigens ook aan stappen die ik kan ondernemen om een conflict schriftelijk en formeel aan te pakken. Denk hierbij aan brieven aan een partij die geen goede diensten of producten heeft geleverd.

Erfrecht;

Op het moment van overlijden van een dierbare of familielid verandert er veel. Er moeten vrij snel keuzes worden gemaakt ten aanzien van de nalatenschap. Daarbij zijn er allerlei varianten waarmee je rekening moet houden. Is er een testament of is er geen verdeling voor handen, zodat de wet erin voorziet? Voor advies en hulp kunt u bij mij terecht.

Executeren boedel;

Een boedel verdelen, wordt ook wel het executeren van de boedel genoemd. Voor het verdelen kan een executeur aangesteld worden. Hierin help ik u graag met het verdelen en afronden van de boedel. Zo neemt een executeur bijvoorbeeld contact op met alle betrokken mensen en partijen om de verdeling te regelen. Al het regelwerk kunt u uit handen geven, zodat u zich bijvoorbeeld kunt richten op wat u zelf te doen heeft.

Nalatenschap afhandelen;

Zie als bij executeren bedoel: verdelen en afhandelen van de verdeling.

Budgetcoach;

Overzicht is de helft van inzicht. Budgetcoaching gaat over inzicht en overzicht krijgen in je financiën. Ik kan mij heel goed voorstellen dat administratie iets is waar je niet te lang mee bezig bent. Anderzijds kan er ook veel onzekerheid ontstaan als je niet weet waar je aan toe bent. Kan ik deze uitgave wel doen? Kan ik op vakantie? Is er genoeg om die renovatie op te pakken? Veel vragen die antwoorden krijgen als we jouw budget in beeld brengen. Zo krijg je inzicht in je huishoudgeld en overige financiën zonder dat je zelf de kennis en kunde hiervoor in huis moet hebben.

Schulden;

Heb je een brief op de deurmat van een betalingsachterstand, tweede herinnering of incassokantoor? Het kan zomaar zo zijn dat je schulden hebt opgebouwd, maar niet weet waar het vandaan komt. Samen met jou ga ik aan de slag om je schuld aan te pakken en inzichtelijk te maken. Bovendien kan ik betaalafspraken en andere dingen voor je regelen, zodat je ontspannen kunt werken aan een gezonde financiële situatie.

Financiële administratie;

Niet iedereen kan en wil goed met cijfers omgaan. Toch hebben we allemaal te maken met onze eigen particuliere financiële administratie. Om de wekelijkse en maandelijkse stappen voor je bij te houden en je die uit handen te nemen, kun je mij inschakelen. Naast budgetcoaching kun je (delen) van je administratie ook daadwerkelijk uit handen geven.

Betalingsregelingen;

Niets is zo ongemakkelijk als incassokantoren die in één klap geld bij je weghalen of een betalingsregeling voor je voeten leggen waar je niets mee kunt. Gelukkig heb ik veel ervaringen met de regelingen die mogelijk zijn en de regels waar kantoren zich aan moeten houden. Laat mij een voor jou passende regeling opstellen en onderhandelen, zodat jij met een ontspannen houding in het leven kan staan. Ook houd ik gedurende de regeling de betalingen in de gaten en correspondeer waar mogelijk met de tegenpartij.

Curator, bewindvoering, mentor;

Er zijn diverse manieren waarop je beslissingen bij mij kunt neerleggen. Ik kan optreden als je curator, bewindvoerder of mentor. Het ligt er net aan welke keuzes jij grag overdraagt of voor een ander uit handen wilt halen en door mij wilt laten regelen. Als curator stel je mij aan als je wettelijke vertegenwoordiger. Dat betekent dat alle beslissingen over jouw persoonlijke verzorging en financiële zaken door mij voor jou worden genomen. Heb je liever alleen vertegenwoordiging op financieel vlak, dan ben je op zoek naar een bewindvoerder. Je kunt de bewindvoering aan mij uit handen geven. Ook kan ik als mentor fungeren, waarbij ik je begeleid om je eigen beslissingen op persoonlijk vlak te nemen.

Overheidszaken;

Op diverse manieren hebben we te maken met de overheid. Er kan bij jou iets voorbijkomen vanuit de gemeente, provincie of het rijk. Aangezien je niet iedere dag met dergelijke vraagstukken geconfronteerd wordt, is het fijn als er iemand met verstand van zaken, helder en kritisch oogpunt met je mee kijkt, mee denkt. Daarbij heb je zelf in handen wat ik voor je doe. Denk bijvoorbeeld aan de stappen in correspondentie en communicatie ik voor je kan maken. Zie ook bezwaar en beroep.

Uitkeringen;

Een uitkering kan op bepaalde momenten enorm fijn zijn of de enige oplossing voor dat moment. Het aanvragen van uitkeringen en alle stappen van de aanvraag en goedkeuring doorlopen kan een hele klus zijn. Vele kleine stappen waarbij je iedere keer weer goed moet opletten of je alle informatie hebt aangeleverd. Ook verlengingen kunnen de nodige tijd en moeite vragen. Bij aanvragen en verlengingen kun je mijn hulp inschakelen om alle stukken op orde te krijgen voor de aanvraag of verlenging van je uitkering.

Bezwaar & beroep;

Op een besluit of beschikking kan je bezwaar maken en beroep instellen. Vaak is dit een formeel proces waarbij je goede stukken moet opstellen om je punt duidelijk te maken en een herziening af te dwingen. Overzichtelijk, heldere en krachtige stukken kan ik voor je schrijven, zodat je snel een goed bezwaar of beroep kunt indienen. Van te voren zal ik met je een beoordeling maken over jouw zaak en hoe het beste aangepakt kan worden. Ook zullen we kans van slagen kritisch bespreken.

Belastingen;

Behalve cijfers kan belastingaangifte ook uit formele stukken bestaan. Brieven die moeten worden geschreven en standpunten die moeten worden overlegd bij de inspecteur. De formele stukken kan ik voor u opstellen en de correspondentie voor u voeren.

WMO;

Enkele jaren geleden zijn veel zorgfaciliteiten verschoven naar gemeentelijk niveaus. Sindsdien kunt u dus bij gemeente of aanverwante organisatie terecht voor ondersteuning op tal van gebieden. Zorg, ondersteuning, pgb. Het aanvragen en vormgeven van uw aanvraag is iets dat ik voor u uit handen kan nemen. Zo hoeft u de correspondentie niet te voeren, alleen uw verhaal te doen.


Scroll to Top